Välkommen till Franciskusleden!

På vår hemsida finns översikt, information och en försmak av leden. Den verkliga upplevelsen erbjuder sen själva vandringen. Franciskusleden går genom ett mycket vackert landskap nära Vättern. Här finns en levande landsbygd med rum för själen och en intressant historia. Här har luffare tidigare vandrat, kungar har ridit sin eriksgata, pilgrimer sökt sig mot Vadstena och ibland ännu längre.

Franciskusleden ingår i ett nätverk av pilgrimsleder i Sverige och Europa, en länk mellan bl.a. Santiago de Compostella i Spanien och Nidaros i Norge.

Franciskusleden ansluter i Alvastra till Klosterleden som går till Vadstena. l Byarum ansluter den till Munkaleden som går mellan Byarum och Nydala.

 

Klimatvandring

 

Den 23 september inbjudes till pilgrimsvandring  under Länsstyrelsens klimatvecka. Från Stora Hoteller, via Oset i Huskvarna, till Brunstorps gård.  Samling 12.00. Beräknad tid 3,5 timme. Pilgrimsmässa i Oset där medhavd matsäck också intages..

Från både Oset och Brunstorp går lokala bussar tillbaka.

 

Pilgrimsvandring i Skärstadalen 1:a oktober

 

Söndagen  1:a oktober 10.00 gudstjänst  i Landsjökyrkan. Därefter vandring till Ölmstad kyrka där förtäring erbjuds av Mymenhsingföreningen. Stop också vid  Solgläntan där kaffe och smörgås erbjuds.  Sammanlagt 12 km.

 

 

Ordförande Franciskusleden och kontaktperson är

Cristina Virdung - mailadress: cristina.virdung@svenskakyrkan.se

 

Ladda ner informationsblad

Denna hemsida är delvis finansierad med EU-medel.