Föreningen Franciskusleden

I maj 2002 bildades Föreningen Franciskusleden med syfte att iordningsställa en pilgrimsled mellan Jönköping och Alvastra. Med bidrag från Växtkraft, Mål 3 och EU-medel projekterades leden, och ett informations- och kartmaterial framställdes. I arbetet deltog representanter för kyrkor utmed leden, Wettershus retreatgård och hembygdsföreningar.

Invigningsvandring mellan Jönköping och Vadstena genomfördes i maj 2003. 2009 beviljades föreningen projektstöd från Leader Sommenbygden för att markera leden och ta fram en ny hemsida och informationsmaterial.

Mellan åren 2011 och 2014 arbetade föreningen med att förlänga leden från Jönköping till Byarum där Munkaleden tar vid. Detta arbete finansierades av medel från Byarums, Månsarps och Norrahammars pastorat samt Vaggeryds kommun. Sammankopplingen med Munkaleden ägde rum vid en ceremoni i Byarums hembygdspark på nationaldagen 2014.

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Årsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familj, som sätts in på plusgiro 35 20 39-2. Eller swish 1234 90 71 43. För församling/förening är avgiften 500 kr. .

Ordförande: Cristina Virdung, Jönköping  cristina.virdung@svenskakyrkan.se

Sekreterare: Inga och Björn Jonasson, Ölmstad, ingaobjorn@gmail.com

Övriga i styrelsen:

Agne Josefsson, Jönköping,  josefsson.agne@telia.com

Eva Edin, Jönköping, 0708-15 17 10 , evaedin@hotmail.com

Björn o Inga Jonasson, Ölmstad, 0738452420  ingaobjorn@gmail.com

Ulla Järn, Ödeshög, ulla.jarn@svenskakyrkan.se 

Tomas Eklund 0739 390112 tomas.b.eklund@svenskakyrkan.se

Eva Isaksson, Hok, 0705-70 65 31, eva@isakssons.nu 

Stefan Magnusson, Kaxholmen 076 4233433 usmagnusson55@gmail.com

Föreningens stadgar

Hämta folder