Vandringsetapper/Vägbeskrivning

Hela sträckan Byarum - Alvastra är 130 km

Här finns förslag till tänkbara  dagsetapper. Självklart  väljer du själv alternativa startplatser och etapper.  


Etapp 1, Byarum - Månsarp(18 km)

Byarums kyrka – Ekeryds Missionshus (9 km)

Gå Jönköpingsvägen norrut. Vik av år vänster efter 400 m och följ Klostergatan fram till Ekerydsvägen, som du följer åt väster. Vägen går över E:4an. 500 m efter Lundens kvarn viker leden av åt höger på en liten skogsväg. Detta är den gamla kyrkvägen. Efter en knapp km kommer du till en jaktstuga med ett vindskydd. Vindskyddet får användas. Kyrkvägen mynnar ut på landsvägen till Ekeryd. Följ den 100 m och slå in på byvägen mot Köpet. Kyrkvägen leder dig vidare i ett vackert, öppet odlingslandskap förbi gårdarna Ammelund, Köpet, Tröjebo och N Kulhult. Strax är du framme vid Ekeryds missionshus. Önskas tillgång till Missionshuset – kontakta Solveig eller Johnny Wackt 070 6040639. Här finns möjlighet till övernattning, rast och matlagning.

Bed and breakfast i Byarum: Inga och Bo Ekström, Byarum tel. 072 7022084 eller 070 2842760

Ekeryds Missionshus – Månsarps kyrka (9 km)

Från Ekeryds Missionshus blir det landsvägsvandring norrut (4,5 km) genom omväxlande skogs- och odlingslandskap . Vid Skjutebo dyker Vederydssjön upp. Strax före Röshult lämnar du landsvägen och följer den gamla körvägen till Månsarp. En vackert utskuren väg i de branta sandsluttningarna mot sjön. Framme vid Månsarpsvägen ligger UV-scouternas stuga med eldplats. En fin rastplats. Fortsätt vägen mot Hustomten, över järnvägen, genom byn och efter en dryg kilometer siktar du Månsarps kyrka. Här finns möjlighet till övernattning i Församlingshemmet. Här finns också, i anslutning till kyrkogården, fina vindskydd och grillplatser.  Busstrafik till Taberg och Jönköping går regelbundet. I Taberg finns livsmedelsbutiker.

 

Etapp 2, Månsarp - Jönköping (19 km)

Månsarps kyrka – Tabergs Hembygdsgård (3.5 km)

Följ markeringarna på lyktstolpar förbi skolan genom villaområdet ner till Månsarpssjön. Vandringen fortsätter nära Tabergsån norrut. Från Månsarpssjön sammanfaller leden med Tabergs-å-leden. På leden fram till gruvområdet passerar du dammar, vattenfall och rester av kraftverk. Lägg särskilt märke till den vackert stensatta järnvägsbanken strax före gruvan. Vid gruvan finns en väl utrustad rastplats. Vandringen fortsätter på stigen norrut med den mäktiga bergsväggen åt väster förbi Bergtemplet – platsen där de välbesökta (12 000 personer) missionsmötena ägde rum mellan 1925 – 50-talet. Vid Bergtemplet lämnar vi Tabergs-å-leden och fortsätter fram till Bergvägen. Sista biten till Hembygdsgården går genom villasamhället. Följ markeringar på lyktstolpar. Hembygdsparken är en fin rastplats.

Tabergs Hembygdsgård – Sandseryd (7.5 km)

Från Hembygdsgården går vandringen norrut på Åsastigen ner till badplatsen vid Åsasjön. Följ sjöns östra strand, strax före träbron mot Verdandistugan viker leden av åt höger, och ansluter till ett eljusspår. Följ spåret norrut, så småningom längs en kanal mellan sjöarna, som grävdes som beredskapsarbete under 1930-talet. Därefter leder spåret upp emot den gamla bergsmansgården Martinsgården, sedan länge kursgård för nykterhetsrörelsen IOGT - NTO. Halft dold av grönskan ligger i sluttningen upp mot gården ett kapell med plats för 20 personer, inrymt i en gammal jordkällare, med golvstenar från vapenhuset i Sandseryds kyrka och med ett solur från 1734 som altare. Efter Martinsgården fortsätter leden norrut och ansluter till landsvägen. Vid vägkorset i byn svänger leden åt vänster 

Vid Åsa by viker leden av över fälten åt nordväst. Den följer en gammal kyrkväg som till en början är igenvuxen. På andra sidan åkrarna kommer du på kyrkvägen som vackert leder ner i branterna mot Kallebäcken. Härifrån fortsätter detta vackra parti av leden upp mot Sandseryd. Lägg märke till de tydliga hålvägarna. Kyrkvägen mynnar ut på landsvägen. Följ vägen ca 2 km och vik av mot den gamla banvalle ca 1 km före Sandseryds kyrka.

Här finns möjligheter till övernattning i Församlingshemmet. Busstrafik mot Jönköping.

Sandseryds - Jönköping 8 km

Efter Månestorp fortsätter Sandserydsvägen över den nedlagda Ulricehamnsbanan, och leden viker där ned på banvallen, som fortsätter en lättgången halvmil in mot Jönköping. Efter några hundra meter korsar leden Lidstorpsvägen. Ytterligare några hundra meter senare går leden över en liten bäck. En stig till vänster leder där upp till en liten vacker damm, där Missionskyrkans scouter i Hovslätt har inrättat vindskydd och grillplats.

Den fortsatta vandringen på banvallen erbjuder bitvis vacker utsikt över den grönskande Tabergsådalen. En grusväg skär av banvallen i närheten av Bårarp, men leden fortsätter på andra sidan. Småningom viker den av mot höger, och tar sig under riksväg 40 mot Göteborg. Nu går den upp till vänster mot Tokarps koloniområde, där banvallen sedan fortsätter ända tills leden viker av mot höger och ned mot Gräshagskyrkan.

Här fortsätter leden mot norr på Lovisagatan. Den tar sedan av åt höger, och följer Södergatan mot Torparondellen och S:t Franciskus katolska kyrka. Där börjar Klostergatan, som leder vidare mot Sofiakyrkan och Jönköpings centrum. Vid Sofiakyrkan börjar dessutom en annan pilgrimsled, Norra S:t Sigfridsleden som är skyltad med S:t Olofskorset. Den leder vidare mot Falköping och i sin förlängning Trondheim, eller Nidaros, i Norge.

 

Etapp 3, Jönköping - Kaxholmen (18 km)

Jönköping - Brunstorp (11 km)

Start från S:t Franciskus Katolska kyrkan, Klostergatan 70 B. Följ Klostergatan norrut till Sofiakyrkan. Utmed Klostergatan ligger både Immanuelskyrkan och Sofiakyrkan. Vid Sofiakyrkan gå österut på Brunnsgatan, korsa Kyrkogatan och gå mot Munksjön och Länsstyrelsen. Vidare norrut längs hamnkanalen. Gå över järnvägen till hamnen. Fortsätt österut på Strandpromenaden. Efter c:a 500 m ligger Kristine kyrka på andra sidan järnvägen. Utmed stranden passerar du Korskyrkan. I det rosa huset bredvid ligger Dag Hammarskjölds födelsehem.  Vid Vätterstrandens slut gå uppför trappan till Flädergatan. Fortsätt åt vänster och sedan gångvägen in genom skogen. Följ gångvägen utmed Rosenlundsbankarna och sedan nedför trapporna till Sannabadet.

Tag Särlavägen och gå åt vänster på Burgatan. Fortsätt gång/cykelvägen österut mot Huskvarna. Leden passerar badstranden Oset i Huskvarna. Leden går över Huskvarnaån. Omedelbart därefter tag höger och passera under cykelbron som går över motorvägen.

Följ gång/cykelvägen mellan Vättern och motorvägen förbi Huskvarna småbåtshamn. Fortsätt norrut till Strandvägen. Efter ca 600 m på Strandvägen, tag till vänster gång/cykelvägen ner mot Vättern. Följ Brunstorpsvägen norrut och sedan en gångväg fram till Brunstorpsbadet och Brunstorps Wärdshus.

 

Brunstorp - Kaxholmen  (7 km)

Följ skylt mot Brunstorps gård genom gångtunneln under motorvägen och upp till bilvägen som går mot Skärstad (gamla riksettan). Följ gång/cykelvägen utmed bilvägen åt vänster (norrut). Tag till vänster efter 1,8 km mot Vista Kulle. Rastplatsen vid Vista Kulle är en lämplig rastplats. Njut av utsikten från ”Lusthuset” på höjden.

Fortsätt sedan genom passagen med försiktighet. Följ vägen rakt fram till Kaxholmen och  Landsjökyrkan.

 

Etapp 4, Kaxholmen - Ölmstad (13 km)
Kaxholmen – Skärstad kyrka  (6 km)

Från Kaxholmen/Landsjökyrkan, går cykel/gångvägen norrut till Lyckås gård där man korsar vägen vid den stora lagården. Till höger på den grusade vägen promenerar man upp mot skogskanten som man sen följer till Skärstads kyrka. Den sista biten går längs åkerkanten där den gamla Eriksgatan gick. 
Vill man korta av vägen och gå direkt till Ölmstad kyrka kan man vandra på gångbana från Kaxholmen genom Skärstad samhälle för att sen ansluta till leden vid vägskylten som pekar mot Hov.

Ett naturskön alternativ väg, strax norr om Kaxholmen, vid Vista idrottsplats,  är möjlig. Den är markerad med svarta punkter på etappkartan, och går genom Målarbråtens reservat och småländska skogar på vägen mot Skärstads kyrka.

 

Skärstad kyrka - Ölmstad kyrka (7 km)

Från kyrkan vandras därefter ovanför Skärstad samhälle, tills markering och skylt pekar vänster mot Berghem. Framme vid stora landsvägen, sväng höger. Efter knappt 100 meter på landsvägen, ta av till vänster mot Hov. Gå vidare drygt 3 km innan det är dags att svänga vänster vid stora vägen, för att därpå komma fram till Ölmstads kyrka. För dig som skall vidare till Wettershus, så svänger du av på en liten grusväg 100 meter innan Ölmstads kyrka.

 

Etapp 5, Ölmstad - Gränna (18 km)
Ölmstad kyrka – Wettershus 
(7 km)

Från kyrkan går man tillbaka till leden, 100 meter mot Ölmstad. Sväng vänster på grusvägen. Den går igenom ett skogsparti ett par km och leder fram till en traktorväg och sen en större grusväg där man svänger vänster mot Ölands by. Följ den ett par km tills vägen delar sig. Till höger bär grusvägen efter ca 4 -5 km till John Bauerleden, och på den vidare mot Röttle/Gränna. På vägen, några km före Röttle, finns ett utmärkt vindskydd vid Vätterns kant. Går man till vänster bär det till Wettershus via undergång på motorvägen. Följ markering och skylt till Wettershus. Vid Wettershus retreatgård erbjuds enkel övernattning för 150 kr i Franciskus stuga. Men boka plats innan du kommer. Du kan sen också fortsätta vidare via Ölands brygga och komma tillbaka upp på grusvägen.  

 

Wettershus – Röttle (7)

Från Wettershus fortsätter nu en mindre väg, byggd av ryska krigsfångar, ner mot Vätterns strand och tidigare ”Ölands brygga”. Efter Ölands brygga och dess natursköna strand  bär det uppåt på andra sidan, vidare under motorvägen och till den grusväg som bär till John Bauerleden och Röttle.  Här följer man också biosfärledens gröna markeringar. 

 

Röttle - Gränna  (4 km)

Vid Röttle by kan det vara värt några extra steg ner till hamnen. Den med grönt markerade Västanåleden går via Jerusalems kvarn och en bro över Röttleån ner till hamnen.

Från Röttle går en asfalterad väg förbi fruktodlingar mot Gränna. Strax före kyrogården ta Föreningsgatan åt höger och vidare Vättergatan som leder upp till Brahegatan, genomfartsgatan som mynner ut i Ödeshögsvägen. Väl uppe på Brahegatan möter Amalia Eriksson som en gång uppfann polkagrisen! Utmed Brahegatan ligger förutom polkagrisaffärer Gränna kyrka, Adventskyrkan, Missionskyrkan och Pingskyrkan.

Den som vill göra en avstigare till Visingsö finns regelbunda färgor från hamnen.

 

Etapp 6, Gränna - Stava Missionshus (15 km)
Gränna – Uppgränna (4 km)

Från Gränna får man följa Turistvägen på asfalterad väg 4 km till Uppgränna.

Från vägen ser man nu Brahehus. (För den som vill göra en avstickare till Brahehus tar det 1 timma att från Gränna norra utfart via Sjukhusgränd, Skarpabacken och Vretaholmsvägen komma in på en mindre grusväg som leder under motorvägen och fram till Brahehus ruin och restaurang. Mellan Brahehus och Toragården i södra Uppgränna finns en delvis brant och svår led.)

 

Uppgränna - Stava Missionshus (11 km)

I Uppgränna trevägskorsning tar man höger mot Duvebo och går c:a 600 m till Källberga gård. Där finns både en runsten och en minnessten efter Helga Korsets kapell. Man följer därifrån den gamla Holavedsvägen och Eriksgatan  uppåt ytterligare 3 km. Ta vänster vid skylt mot  Holkaberg 5. Följ grusvägen som så småningom korsar gränsen Småland/Östergötland,  förbi Holkaberg och Narbäcks naturreservat. Ta sen vägen till höger under motorvägen och vid nästa vägskäl vänster för att snart vara framme vid Stava Missionshus. Avstånd från Gränna till Stava Missionshus är 15 km. 

 

Etapp 7, Stava Missionshus - Ödeshög (14 km)
Stava Missionshus - Vida Vättern  (3 km)

Från Stava missionshus fortsätter vägen till den asfalterade Tranåsvägen. Ta av vänster/västerut c:a 100 m och gå in bakom stängslet på höger sida av vägen. Följ en mindre skogsväg som leder till vägtunnel för att snart vara vid Vida Vättern, bensinmack..

 

Vida Vättern - Kråkeryd (4,5 km)

Från Vida Vätterns följer Francisskusleden en mindre väg, först asfalt och sen grus. Efter ett  par km finns en gammal stenmur utmed vägen och en liten skylt på andra sidan berättar om en gammal skans vid Sunneryd, en försvarsanläggning från 1500-talet. Här gick också senare Eriksgatan. Så småningom passeras Turistvägen/gamla riksettan för att efter en kortare sväng på den gamla vägen åter följa den asfalterade Turistvägen några hundra meter. Precis före och i anslutning till fastighet med väderkvarn går leden  in på en skogsväg som leder fram till Kråkeryds naturreservat.

Härifrån följer Franciskusleden Östgötaleden fram till Omberg. Östgötaleden är markerad med orange färg, men fram till Orrnäs delvis dåligt markerad. 


Kråkeryds naturreservat -  SMUs sommarhem (3.2 km)

Sträckans främsta attraktion är den vackra naturen, naturstigarna och de fina rastplatserna längs Vättern. Landskapet är något kuperat, där du ibland går högre upp med fin utsikt ut mot Vättern och ibland kommer helt ned till vattnet.

Från parkeringen vid Kråkeryds naturreservat fortsätter leden på grusvägen norrut, passerar avstickaren till rastplatsen och vindskyddet och kommer fram till ett vägskäl väster om Stockseryd. Området har bitvis välhävdade betesmarker och lövskogsbestånd med bl a ek och hassel. Landskapet är vackert, ett slags Sverige i miniatyr med ängar, lummig lövskog och röda stugor med vita knutar. Du tar till vänster i vägskälet och går västerut mot Vättern. Leden lämnar sedan vägen och följer en stig norrut. Här blir leden bitvis krävande men med hänförande utsikter över Vättern. Leden följer Vätterkanten, men det kan dock vara svårt att komma helt ned till vattnet på grund av de branta klipporna.  Stigen leder sen fram till  SMUs sommarhem, en vacker rastplats.

 

SMUs sommarhem - Orrnäs (1.5 km)

Från sommarhemmet går grusvägen ut till gamla riksettan, varifrån du kan gå antingen till Orrnäs eller Ödeshög. En alternativ väg kan vara att efter en kort sträcka från sommarhemmet gena genom skogen och fram till en damm som du går över. Ibland går man här genom hagar med kor. Leden följer sen grusvägen fram till vägskälet vid Orrnäs gård. Den här alternativa sträckningen  är dock sämre markerad, men betydligt kortare än den första.

 

Orrnäs - Ödeshög (1,9 km)

Den som vill till Ödeshögs centrum följer den 500 m långa  allén österut till Turistvägen. Passa på att titta på Svämbroarna, tre broar bredvid varandra från tre olika århundraden. I vägskälet tar du till vänster och följer Turistvägen/den gamla riksvägen in till Ödeshögs centrum. 


Etapp 8, Ödeshög - Alvastra (12 km)                    
Orrnäs – Öninge hamn
(3,8 km)

Från Ödeshögs kyrka följ orange markering mot Vättern och Öninge hamn.

Från vägskälet vid Orrnäs gård följer leden först grusvägen ett kort stycke och viker sen av mot vänster och följer kanten av en åker för att sen gå mot Vättern och Öninge hamn där Östgötaledens orangea markering tar vid.

 

Öninge hamn – Stora Lund  (2 km)

Franciskusleden och Östgötaleden med sina orangea markeringar följs nu åt ända fram till Hästholmen. Det går delvis över berghällar och nära vattnet. Det går mycket upp och ner, halt om det är fuktigt väder, men en fantastisk natur med bohusländsk prägel. Kan upplevas som en mer krävande vandring Här finns ett vindskydd som tidigare var miltär observationspost. Det tidigare militärområdet är nu naturreservat. 1 km från rastplats och badplats finns golfbana med restaurang. I Vätterrummet finns informtion om Vätterns marina liv och akvarier.

 

Stora Lund – Hästholmen (2,8 km)  

Franciskus/Östgötaleden fortsätter över kuperad mark på berghällar och fina vyer ut över Vättern mot Hästholmen med sina vindsnurror och Omberg i sikte. I Hästholmen finns möjlighet att rasta vid hamnen innan man fortsätter Hamngatan  ut till stora vägen. 

 

Hästholmen – Alvastra (3,5 km)

Vid bensinstation och affär följer du den gamla Sverkersstigen, numera asfalterad väg parallellt med stora vägen. Efter ett kort stycke på Alvastravägen kommer du till Sverkersstenen på höger sida om vägen. Därifrån är det närmast att fortsätta den asfalterade vägen upp mot Omberg och Alvastra klosterruin.

(Östgötaleden följer dock en annan sträckning. Strax före Sverkersstenen går en stig in till vänster genom en grind och följer delvis Ålebäcken fram till Ellen Keys strand. Ovanför Ellen Keys strand finns en vacker plats med bänkar och utsikt över Vättern, Hästholmen och Sverkersgården. Härifrån går sen vägen förbi Turisthotellet och ner till Alvastra klosterruin.) 

Vid vägskälet som leder ner till Alvastra klosterruin finns informationstavlor. Här slutar Franciskusleden och här börjar Klosterleden mot Vadstena.