Att vandra

Pilgrim

Vår tids pilgrim har flera skäl att vandra. Ofta är det en längtan efter något annat, något mer. Att ensam eller tillsammans med någon/några och i egen takt få komma nära naturen, få tid att fundera över livsväg och trosväg. Den yttre vandringen blir en hjälp för den inre livsorienteringen. Frågor, som var jag befinner mig i livet och hur går jag vidare, blir viktiga. För pilgrimen blir ofta vägen lika värdefull som målet.

Under medeltiden när pilgrimsrörelsen var som störst vandrade stora skarar till heliga platser. Man vandrade för att få syndernas förlåtelse, man sökte  försoning och läkedom. Man gick för att att få gudomlig uppenbarelse och vägledning i livet.

 

Nyckelord

Vår tids pilgrim har som nyckelord:

 • Frihet
 • Enkelhet
 • Tystnad
 • Bekymmerslöshet
 • Långsamhet
 • Andlighet
 • Delande

 

Franciskusledens markering  

Märkning av stolpar

Franciskusleden mellan Jönköping och Alvastra är markerad med vit-röd färg samt pilgrimssymbolen. Leden är ibland sparsamt markerad där den följer en given väg/stig. På sträckan mellan Huskvarna och länsgränsen sammanfaller Franciskusleden  till stora delar med Biosfärleden Franciskus. Den är markerad med grön färg och en blå skylt. Söder om Gränna sammanfaller Franciskusleden bitvis också med John Bauerleden (orange färg).

Alternativa sträckningar, svarta punkter på kartorna, är inte  alltid markerade i fält

 

 

Praktiska tips

 • Tänk igenom och välj  utrustning beroende på vandringens längd, var du ska vandra och med hänsyn till väder och årstid.
 • Ha ej för tung ryggsäck. Försök att begränsa ryggsäckens vikt inklusive innehåll till 7-11 kg.
 • Att dricka mycket vatten är bra för leder och muskelfästen, och kroppen behöver mer vätska under vandring.
 • Ha med färdkost för mellanmål och lunch.
 • Ha koll på fötterna. Lufta fötter och skor vid raster, torka eller byt strumpor. Var observant på begynnande blåsor och sår.
 • Välj när det är möjligt underlag att gå på. Gå i första hand på skogsstig eller grusväg, och när det är oundvikligt på asfalt! Även asfalterade vägar har oftast en vägren eller en stig bredvid vägen.
 • Gå ej för lång sträcka, 10-20 km om dagen kan vara lagom i början av vandringen och om man är otränad. Följ en rytm med rast efter varje timmas vandring och dessutom en längre middagsvila. 

 • Lilla Pilgrimsboken ger ordningar för andakt och meditation under dagen.
 • Vandra ej för länge på dagen. Se till att i god tid komma till dagens etappmål.
 • Pilgrimscentrum i Vadstena (se Länkar) ger mer tips och har lämplig litteratur.                                                                                                                     

"Pax et bonum" 

Frid och allt gott, hälsar pilgrimen med den helige Franciskus, och ber med heliga Birgitta "Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den".